انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: دروس کارشناسی شهرسازی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

دروس کارشناسی شهرسازی

زیر انجمن‌ها:

 1. مباني طراحی(1)
 2. درآمدي بر شهرشناسي
 3. بیان معماری (1)
 4. اقتصاد شهري
 5. جامعه شناسي شهري
 6. جغرافياي شهري
 7. واحد های پیش دانشگاهی
 8. مباني طراحی (2)
 9. درك و بيان محيط شهري
 10. بیان معماری (2)
 11. زبان خارجي
 12. تاريخ شهر و شهرسازی در جهان
 13. رياضيات (1)
 14. آمار در شهرسازي
 15. طرح شهرسازی (1)
 16. هندسه احجام و پرسپکتیو
 17. تاريخ شهر و شهرسازي در ايران
 18. زبان تخصصي شهرسازی
 19. کاربرد نقشه برداری در شهرسازی
 20. رياضيات (2)
 21. اندیشه اسلامی (1)
 22. طرح شهرسازی (2)
 23. روش تحقيق در شهرسازي
 24. GIS
 25. کاربرد رایانه در شهرسازی
 26. مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري
 27. معادلات ديفرانسيل
 28. انديشه اسلامي (2)
 29. طرح شهرسازی (3)
 30. برنامه ريزي منطقه اي
 31. برنامه ریزی و حمل و نقل شهری
 32. بافتهای فرسوده و تاریخی
 33. مبانی و روشهای طراحی شهری
 34. مدل هاي كمي در شهرسازي
 35. تاريخ تحليلي صدر اسلام
 36. طرح شهرسازي (4)
 37. تاسيسات و زیرساختهای شهري
 38. طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري
 39. شناخت فضاهای شهری
 40. شناخت فضاهای شهری
 41. مسكن
 42. منظر سازي
 43. انقلاب اسلامي ايران
 44. طرح شهرسازي (5)
 45. جمعیت و تنظیم خانواده
 46. اخلاق اسلامي
 47. تفسير موضوعي قرآن كريم
 48. وصيت نامه حضرت امام (ره)
 49. پروژه نهايي
 50. آشنايي با قرآن كريم