انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: تاسيسات و زیرساختهای شهري
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

تاسيسات و زیرساختهای شهري

موضوع‌ها

 1. معرفی رفرنس جهت مطالعه مبحث مکانیابی (0 پاسخ‌ها:)
 2. تاریخچه آتش نشانی (0 پاسخ‌ها:)
 3. مکانیابی ایستگاه آتش نشانی - فصل دوم (0 پاسخ‌ها:)
 4. مکانیابی ایستگاه آتش نشانی - فصل اول (0 پاسخ‌ها:)
 5. طرح مدیریت پسماندهای بسته بندی با روش DSD (0 پاسخ‌ها:)
 6. نقش مشارکت های مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله (0 پاسخ‌ها:)
 7. تحلیل فضایی و مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر نورآباد با استفاده از GIS (0 پاسخ‌ها:)
 8. مکانیابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی (0 پاسخ‌ها:)
 9. الزامات مکانیابی تاسیسات شهری از دیدگاه پدافند غیر عامل (0 پاسخ‌ها:)
 10. تحلیل فضایی مکانی کشتارگاه شهر سنندج و مکانیابی کشتارگاه جدید به کمک منطق فازی و مدل (0 پاسخ‌ها:)
 11. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (0 پاسخ‌ها:)
 12. ارزیابی توزیع فضایی و مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر شیراز با استفاده از GIS (0 پاسخ‌ها:)
 13. تحلیل فضایی - مکانی تجهیزات شهری و کاربست مدل تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مطالعه م (0 پاسخ‌ها:)
 14. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه و GIS مطالعه موردی (0 پاسخ‌ها:)
 15. تحلیل فضا - مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه ی مدیریت بحران با استفاده از (0 پاسخ‌ها:)
 16. مقایسه قابلیت الگوریتم های فراابتکاری در حل مسئله مکانیابی مراکز آتش نشانی (0 پاسخ‌ها:)
 17. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از تلفیق منطق FUZZY و AHP در محیط GIS (مطال (0 پاسخ‌ها:)
 18. استفاده از الگوریتم شبیه سازی حرارتی برای بهینه سازی مسئله مکانیابی - تخصیص چند هدفه (0 پاسخ‌ها:)
 19. تحلیل تناسب توزیع فضایی و مکانیابی مراکز آتش نشانی با استفاده از تلفیق مدل فرآیند تحل (0 پاسخ‌ها:)
 20. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP (0 پاسخ‌ها:)