انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شبستر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شبستر