انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: چشم انداز 20 ساله شهر خمین
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
نحوه استفاده از شاخص های توسعه پایدار در برنامه ریزی شهری - شهرداری خمین - آتش نشانی - خدمات شهری - فضای سبز - حمل و نقل شهری - شورای شهر - منابع پایدار شهری - شهر سبز - م نوین