انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: عملكرد بخش ساختمان و مسكن در سال هاي 1387 ـ 1388
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله عملكرد بخش ساختمان و مسكن در سال هاي  1387 ـ 1388

اهمیت بخش مسکن در اقتصاد - اصلاح بخش مسکن