انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: ارزیابی ميزان تحقق پذيری اهداف سياست مسكن استيجاری در ايران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله ارزیابی ميزان تحقق پذيری اهداف سياست مسكن استيجاری در ايران
نمونه مورد مطالعه: شهر تهران