انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی زمین و مسکن در کشورها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی زمین و مسکن در کشورها و ملاحظات به‌کارگیری آنها در ایران