انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: تاثير آلودگي هوا بر ارزش مسكن (مطالعه موردی كلانشهر تبريز)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله تاثير آلودگي هوا بر ارزش مسكن (مطالعه موردی كلانشهر تبريز)