شما هنوز عضو یا وارد سایت نشده اید. عضویت / ورود 


مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  

جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 336
» آخرین کاربر: zobeidehbayat
» موضوعات انجمن: 828
» ارسالهای انجمن: 853

آمار کامل

کاربران حاضر
ما 10 کاربر حاضر در انجمن دارید
» 0 کاربر عضو | 10 مهمان

آخرین موضوعات
احیای میدان عتیق اصفهان
انجمن: منظر سازي
آخرین‌ارسال: شهرزاد دانشخواه
20-06-2019, 06:55 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 51
طراحی سایت شهرداری
انجمن: آموزش عمومی
آخرین‌ارسال: umwe
19-06-2019, 08:43 PM
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 117
دانلود پکیج قالب پاورپوین...
انجمن: PowerPoint
آخرین‌ارسال: شهرزاد دانشخواه
17-06-2019, 12:28 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 146
بحران حاشيه نشينی و سكونت...
انجمن: مقالات شهرسازی
آخرین‌ارسال: شهرزاد دانشخواه
09-06-2019, 01:03 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 83
بررسی آثار مدرنيتۀ غرب بر...
انجمن: مقالات شهرسازی
آخرین‌ارسال: شهرزاد دانشخواه
09-06-2019, 12:19 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 71
سير تحول برنامه ريزي در ج...
انجمن: مقالات شهرسازی
آخرین‌ارسال: شهرزاد دانشخواه
09-06-2019, 11:52 AM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 66
كارگاه هم انديشی چالش های...
انجمن: مقالات شهرسازی
آخرین‌ارسال: شهرزاد دانشخواه
09-06-2019, 11:43 AM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 56
مدلسازی رشد سکونتگاه های ...
انجمن: مقالات شهرسازی
آخرین‌ارسال: شهرزاد دانشخواه
09-06-2019, 11:32 AM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 61
حاشیه نشینی و امنیت شهری
انجمن: مقالات شهرسازی
آخرین‌ارسال: شهرزاد دانشخواه
09-06-2019, 11:22 AM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 70
مساله حاشیه نشینی و اسکان...
انجمن: مقالات شهرسازی
آخرین‌ارسال: شهرزاد دانشخواه
09-06-2019, 10:47 AM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 70

 
  معیارهای مکانیابی مدارس و ارزیابی آنها
ارسال‌شده توسط: phoniex - 07-06-2018, 11:15 AM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

دانلود مقاله معیارهای مکانیابی مدارس و ارزیابی آنها

برای ارائه ی خدمات آموزشی مطلوب، کاربری های آموزشی باید معیارهایی را در مکانیابی و استقرار در محل رعایت کنند. این معیارها به دو گروه تقسیم می شوند:
الف) معیارهای عمومی مانند سازگاری، آسایش، کارایی، مطلوبیت، سلامتی و ایمنی.
ب) معیارهای اختصاصی مانند شرایط استقرار کاربری در محیط (از جمله همجواری های مناسب و سازگار و محدودیت های همجواری) و معیارها و مشخصات پایه ای مکان اختصاص یافته (مانند شعاع عملکرد مفید، جمعیت زیر پوشش و قطعات تفکیکی).
اگر این معیارها به طور کامل تحقق نیابند، کاربریهای آموزشی قادر به ایفای نقش خود نخواهند بود. از اینرو، برای حصول اطمینان از رعایت معیارها مکانیابی و شرایط استقرار در مکان، در این مقاله به ارزیابی کیفی این کاربر یها پرداخته شده است.
 
کلمات کلیدی: کاربری - کاربری آموزشی - مدارس راهنمایی -مکانیابی - ارزیابی، معیار - ماتریس.فایل‌های پیوست
.copyna   Educational sections location marand[www.copyna.com].copyna (اندازه 386.24 KB / تعداد دانلود: 0)
چاپ این بخش

  کاربرد رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD) در برنامه ریزی کاربری های زمین شهری نمونه ی
ارسال‌شده توسط: phoniex - 07-06-2018, 11:00 AM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

دانلود مقاله کاربرد رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD) در برنامه ریزی کاربری های زمین شهری نمونه ی مطالعه ایستگاه مترو صادقیه

توضیح فایل: آمار جهاني نشان مي دهد در دهه هاي اخير، روند روبه گسترشي از سكونت جمعيت در نواحي شهري در
حال جريان است. وجود ايستگاه هاي مترو به عنوان ميدان جاذبه اي عمل ميكند كه به رشد انواع كاربري ها در محدودة پيرامون و حوزة نفوذ ايستگاهها منجر مي شود. به دليل نبود برنامه ريزي، اين رشد به آشفتگي محيطي و نداشتن كارايي بهينة انواع كاربري ها جهت ارائة خدمات مي انجامد. رويكرد اساسي برای سامان دهي كاربري زمينها، رويكرد توسعة حمل و نقل محور است. بدنة اصلي اين رويكرد از خطوط حمل و نقل تشكيل شده است كه بر جابه جايي جمعيت و خدمات تأثير زيادي دارد. در امتداد اين مسير كاربري هاي مسكوني و تجاري با تراكم هاي بالا قرار مي گيرد. هدف اين پژوهش، برنامه ريزي كاربري زمين ها با رويكرد توسعة حمل و نقل محور است. بنابراين، پس از بررسي رويكردهاي تلفيق كاربري زمين ها و حمل و نقل شهري، با استفاده از نرم افزار GIS اطلاعات مربوط به نحوة استفاده از زمين ها، استخراج و تحليل شده است. بر اين مبنا و بر اساس مدل تصميم گيري MCDM و بررسي سه متغير و ده معيار اثرگذار در چهار سطح، نتايج نشان مي دهد معيار ارتقاي حمل و نقل عمومي و زيرمعيارهاي افزايش فضاي سبز و افزايش بهرة اقتصادي به عنوان اولويت هاي برگزيده، انتخاب و بر اساس آن برنامه ريزي كاربري زمين ارائه شده است.

کلمات كليدي: مترو - توسعة حمل و نقل محور - مجتمع ايستگاهي - برنامه ريزي كاربري زمين ها، - حمل و نقل شهريفایل‌های پیوست
.pdf   کاربرد رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD) در برنامه ریزی کاربری های زمین شهری نمونه ی مطالعه ایستگاه مترو صادقیه.pdf (اندازه 1.34 MB / تعداد دانلود: 5)
چاپ این بخش

  بررسی طراحی ساختار شهری بر اساس خطوط حمل و نقل (TOD) در ایستگاه متروی گلشهر کرج
ارسال‌شده توسط: phoniex - 07-06-2018, 10:46 AM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

دانلود مقاله بررسی طراحی ساختار شهری بر اساس خطوط حمل و نقل (TOD) در ایستگاه متروی گلشهر کرج

توضیح فایل: در سالهاي اخیر به دلیل پراکندگی نواحی شهري و توسعه ي نواحی به صورت تک کاربردي و نا هماهنگ بین سرمایه گذاري هاي حمل و نقل و الگوي کاربري زمین و به دنبال آن انجام سفرهاي بیهوده ي شهري، افزایش روزافزون شلوغی ترافیک، آلودگی هوا، سفرهاي طولانی و مصرف بیرویه ي منابع را شاهد بوده ایم. همچنین با گسترش ایستگاه هاي مترو در شهرهاي تهران و کرج با معضل ایجاد مشاغل کاذب در اطراف این ایستگاه ها می باشیم. یکی از روش هاي مطرح در دهه ي اخیر براي بهبود شاخص هاي حمل و نقل در کشورهاي پیشرفته استفاده از طراحی ساختار شهري میباشد. در این روش عوامل (TOD) Transit-Oriented Development بر اساس خطوط حمل و نقل سریع ساختاري نواحی مختلف شهري که در همسایگی خطوط حمل و نقل سریع شهري هستند، به طوري طراحی می شوند که شاخص هاي مختلف حمل و نقل را بهبود بخشند.

کلمات کلیدی: کرج - حمل ونقل سریع - ساختار شهريفایل‌های پیوست
.pdf   بررسی طراحی ساختار شهری بر اساس خطوط حمل و نقل (TOD) در ایستگاه متروی گلشهر کرج.pdf (اندازه 370.51 KB / تعداد دانلود: 8)
چاپ این بخش

  ارزش افزوده اقتصادي ناشی از اجراي پروژه هاي توسعه حمل و نقل عمومی محور در بخش مرکزي ش
ارسال‌شده توسط: phoniex - 07-06-2018, 10:36 AM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

دانلود مقاله ارزش افزوده اقتصادي ناشی از اجراي پروژه هاي توسعه حمل و نقل عمومی محور در بخش مرکزي شیراز

توضیح فایل: سیستم هاي حمل و نقل همگانی درون شهري و به ویژه سیستم مترو، در حال توسعه روز افزون و فراگیر شدن در بخش عمده اي از کلانشهرهاي کشور ما است. در نظام توسعه شهري با محوریت سیستم حمل و نقل عمومی تمرکز اصلی بر روي شیوه چیدمان کاربري زمین و فعالیت ها در اطراف ایستگاههاي مترو است. انتظار می رود ایستگاه ها با توجه به پتانسیل عملکردي خود بتوانند ارزش افزوده اقتصادي ایجاد نموده و در کمک به تأمین منابع مالی پایدار براي شهرداري ها مؤثر واقع شوند. مقاله حاضر به ارزیابی طرح توسعه قطار شهري شیراز در بخش مرکزي شهر، از نقطه نظر تخمین بازتاب هاي مالی صورت گرفته پس از اجراي کامل طرح می پردازد.

واژگان کلیدي: توسعه حمل و نقل عمومی محور - قطار شهري، مجتمعهاي ایستگاهی، ارزش افزوده، شهر شیرازفایل‌های پیوست
.pdf   ارزش افزوده اقتصادي ناشی از اجراي پروژه هاي توسعه حمل و نقل عمومی محور در بخش مرکزي شیراز.pdf (اندازه 710.91 KB / تعداد دانلود: 8)
چاپ این بخش

  راهکارهای کاهش تصادفات در معابر شهری و غیر شهری
ارسال‌شده توسط: phoniex - 07-06-2018, 10:12 AM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

دانلود مقاله راهکارهای کاهش تصادفات در معابر شهری و غیر شهری

توضیح فایل: تصادفات رانندگي منجر به جرح، مرگ، معلوليت و درد، كاهش بهره وري، سوگواري، مشكلات اجتماعي - رواني و همچنين تخريب گسترده ي اموال مي شوند؛ در حاليكه برنامه ريزي مناسب در حمل و نقل مي تواند بر افزايش سطوح ايمني و كاهش ميزان موارد ياد شده تأثير مستقيم بگذارد. بحران ايمني معابر، مرگ وميرها، آسيب ها و هزينه هاي ناشي از حوادث رانندگي يكي از چالش هاي مهم سلامت، بهداشت عمومي و توسعه كشورها است و قربانيان اصلي آن افرادي هستند كه اغلب آنها در  سنين 15 تا 44 ساله و به ويژه جوانان هستند.

کلمات کلیدی: تصادفات - خمل و نقل - بحران - ايمني معابرفایل‌های پیوست
.pdf   راهکارهای کاهش تصادفات در معابر شهری و غیر شهری.pdf (اندازه 736.4 KB / تعداد دانلود: 16)
چاپ این بخش

  تاریخچه وسایل نقلیه
ارسال‌شده توسط: phoniex - 07-06-2018, 10:03 AM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

تاریخچه وسایل نقلیه


توضیح فایل: ناصرالدین شاه قاجار در سفرهایش به اروپا با اتومبیل آشنا شده بود. او تمایلی براي ورود اتومبیل به ایران از خود نشان نداد و کالسکه هاي سلطنتی را به ماشین آهنی ترجیح می داد. تنها 15 سال از اختراع ماشینهاي دیزلی می گذشت که در سال 1320 قمري اولین اتومبیل در زمان مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران شد.فایل‌های پیوست
.pdf   تاریخچه وسایل نقلیه.pdf (اندازه 3.14 MB / تعداد دانلود: 10)
چاپ این بخش

  هویت شهری عنصر مکمل فضاها با بررسی نمونه موردی برج آزادی
ارسال‌شده توسط: blue jasmine 1995 - 06-06-2018, 11:28 PM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

نام فایل: هویت شهری عنصر مکمل فضاها با بررسی نمونه موردی برج آزادی

نویسندگان: سید حسین اشرفی، نگین نصیری، ساجده صفاخواه، نوید مقصودلو

سال 1394

چکیده: شهر تنها یک سکونت گاه نیست، بلکه آبادی است که روح اجتماع در آن دمیده شده است و از آن هویت می گیرد. هویت شهری، هویت جمعی است که با تبلور عینی در فیزیک و محتوای شهر معنی دار می شود و به واسطه ایجاد تداعی خاطرات عمومی در شهروندان، و تعلق خاطر شهرنشینان را به سوی شهروند شدن هدایت می کند. در این میان نمادهای شهری در میان نسل ها انتقال داده می شود در حافظه جمعی افراد ابدی می شود. بنابراین شهر نیز دارای حافظه است. اگر شهری فاقد حافظه تاریخی باشد نمی توان گفت که آن شهر با هویت است. حافظه ی تاریخی شهر یعنی اینکه شهر، دارای خاطره است و معانی را به مکان ها نسبت می دهد و با شکل تعاملی، از این مکان ها اخذ معنا می کند.
در این مقاله نخست مروری بر رابطه بین معماری و هویت شهری و عوامل تاثیرگذار بر هویت یک شهر را خواهیم داشت و سپس به معرفی ساختمان برج آزادی به عنوان هویت شهری می پردازیم.

واژه های کلیدی: هویت، هویت شهری، نماد شهری، فضاهای شهری، معرفی برج آزادیفایل‌های پیوست
.pdf   هویت شهری عنصر مکمل فضاها با بررسی نمونه موردی برج آزادی.pdf (اندازه 484.92 KB / تعداد دانلود: 2)
چاپ این بخش

  نقش المان های شهری در ایجاد خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی-برج آزادی تهران)
ارسال‌شده توسط: blue jasmine 1995 - 06-06-2018, 11:26 PM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

نام فایل: نقش المان های شهری در ایجاد خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی-برج آزادی تهران)

نویسندگان: ریحانه کیاکجوری، ابوذر میارعباسی

چکیده: همه شهرها برای حفظ پویایی و زنده بودن نیازمند هویت و خاطره اند. شهری که فاقد این خصوصیات است زندگی در آن جریان ندارد و ساکنان آن به منزله میهمانی تلقی می شوند که احساس خاصی نسبت به آن نداشته و تمایلی به حل مسائل آن نشان نمی دهند. مسئله اصلی تحقیق این است که به دلیل سرعت تغییرات محیط فیزیکی، خیابان ها و فضا های شهری ما شاهد از بین رفتن معنا و مفهوم در فضا های عمومی هستیم و این خود باعث کاهش بستر های مناسب برای شکل گیری خاطرات جمعی در شهر های امروزی شده است. در این ارتباط، استفاده از المان های شهری می تواند نقش به سزایی در هویت بخشی و خاطره انگیزی این فضا ها داشته باشد.
هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی ها و نقش المان های شهری و میزان تاثیر گذاری هر چه بیشتر این فضا ها در خاطرات جمعی شهروندان بوده تا با گذشت زمان، همچنان خاطراتی ارزشمند و ماندگار در ذهن شهروندان بجای گذاشته و بر حس تعلق شهروندان بیافزایند. در این راستا یکی از عناصر خاطره ساز در شهرها، نشانه ها یا نماد های شهری هستند. برج آزادی تهران نمونه ای از این گونه نماد هاست که به خاطر ویژگی هایی خاص تبدیل به نشانه و نماد با اهمیتی شده است که در این مقاله به اختصار به بررسی و تجزیه و تحلیل این بنا پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و مطالعات کتابخانه ای و میدانی نیز به منظور گردآوری اطلاعات انجام شده است. در این راستا با استفاده از فرمول کوکران، حجم جامعه آماری 130نفر برای تکمیل پرسش نامه مورد نظر بدست آمد و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ویژگی هایی چون معماری، شهرت و قدمت توانسته اثرگذاری المان های شهری را در شکل گیری و تداوم خاطرات جمعی شهروندان افزایش دهد.

واژه های کلیدی: المان های شهری، نشانه های شهری، خاطره جمعی، برج آزادی تهرانفایل‌های پیوست
.pdf   نقش المان های شهری در ایجاد خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی-برج آزادی تهران).pdf (اندازه 1.23 MB / تعداد دانلود: 12)
چاپ این بخش

  فرآیند نوسازی شهری در ترکیه
ارسال‌شده توسط: blue jasmine 1995 - 06-06-2018, 07:45 PM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

نام فایل: فرآیند نوسازی شهری در ترکیه

نویسنده: اوزگور کرکماز

مترجم: نعیمه رضایی

سال 1393

چکیده: از سال های 1960 رشد جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها موجب بروز مشکلات شهرنشینی در ترکیه شد. شهرنشینی سریع و توسعه بدون برنامه کلان شهرها شکل گیری زاغه ها را در پی داشت. به منظور حل مشکلات شهرنشینی، دولت ترکیه در دوره های زمانی مختلف راهبردها و سیاست های متفاوتی را به کار گرفت. در دهه 1950 و 1960 قوانینی به منظور تخریب زاغه ها و جلوگیری از ایجاد آن ها تصویب شد اما به دلایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این قوانین به درستی مورد اجرا قرار نگرفتند. زیرا در سال های 1970 پیش از انتخابات برخی سیاست مداران به منظور جلب آرای مهاجران روستایی، اقدام به ارائه خدمات به سکونتگاه های غیررسمی کردند. این اقدامات موجب افزایش زاغه ها و گسترش محدوده این سکونتگاه ها شد. در دهه 1980 دولت قوانینی را برای به رسمیت شناختن زاغه ها تصویب کرد. عقیده بر این بود که به رسمیت شناختن این سکونت گاه ها موجب ایجاد امنیت ملکی و در نتیجه بهبود شرایط زندگی شده و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت. در دهه 1980 اداره تولید مسکن ترکیه با هدف تولید مسکن قابل پرداخت برای اقشار متوسط و پایین جامعه تاسیس شد. این اداره با تدوین سازوکارهای تامین مالی، به تولید مسکن، ایجاد زیرساخت ها و ارائه خدمات شهری پرداخت. پروژه های بازآفرینی که توسط اداره تولید مسکن اجرا شد در بسیاری موارد موجب جابجایی ساکنان و قطع رابطه آن ها با محل سکونت و کار و همچنین گسستن روابط اجتماعی شد. این امر انتقادات شدیدی را از سوی برخی صاحب نظران در پی داشت. تجربه بازآفرینی شهری در ترکیه نشان داد که تنها رویکرد کالبدی نمی تواند موجب حل معضل سکونت گاه های غیررسمی و بافت های فرسوده شود، بلکه باید ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را نیز در زمان تهیه پروژه ها مدنظر قرار داد. با چنین رویکردی بعد از سال های 2000، تعداد زیادی پروژه بازآفرینی شهری تهیه شد که هم اکنون در حال اجرا هستند.
.
کلیدواژه ها: شهرنشینی، اسکان غیررسمی، تحولات شهری، بازآفرینی شهری، اعیان سازی.فایل‌های پیوست
.pdf   فرآیند نوسازی شهری در ترکیه.pdf (اندازه 1.27 MB / تعداد دانلود: 14)
چاپ این بخش

  طراحی و کاربرد مدلهای فضایی ارزیابی و تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌ای دربرنامه‌ریزی و مدیر
ارسال‌شده توسط: blue jasmine 1995 - 06-06-2018, 07:33 PM - انجمن: مقالات شهرسازی - بدون‌پاسخ

نام فایل: طراحی و کاربرد مدل‌های فضایی ارزیابی و تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌ای در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

نویسندگان: محمدحسین شریف‌زادگان، حمید فتحی

چکیده: آنچه زلزله را تبدیل به یک بلای طبیعی می کند عدم آمادگی بشر در محیط های سکونتگاهی است و به این خاطر است که در کشورهای توسعه یافته، مدیریت خطرپذیری بر مبنای برنامه ریزی شهری و منطقه ای شکل گرفته است. از سویی دیگر، شاخص های متعدد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و مدیریت خطرپذیری زلزله بر استفاده از مدل ها و تکنیک های گوناگون در زمینه های برنامه شهری تاکید می کند. در این خصوص و با توجه به توانایی مدل های ارزیابی سلسله مراتبی شاخص ها و ترکیب آن هابا سیستم اطلاعات مکانی، امکان ایجاد یک مدل یکپارچه ی تلفیقی پشتیبانی تصمیم گیری فراهم می آید.
مقاله ی حاضر چگونگی استفاده ی ترکیبی از دو تکنیک دلفی و مدل تحلیل سلسله مراتبی و یک سیستم اطلاعات مکانی را در یک مدل یکپارچه ی تلفیقی ارائه می دهد و شیوه ی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و سازه ای و انسانی را در یک سکونتگاه انسانی به ارزیابی و اجرا می گذارد. با استفاده از نتایج حاصل از اجرای این مدل و بررسی میزان آسیب پذیری هر ناحیه ی شهری نسبت به سایر نواحی، اولویت بندی نواحی برای اجرای برنامه های پیشگیری و کاهش خطرپذیری مشخص می شود. همچنین این نتایج، اهمیت توجه به سنجه ها و شاخص های برنامه ریزی در امر کاهش آسیب پذیری را خاطرنشان می کند. افزون بر این، برنامه ریزان با توجه به نتایج و تحلیل های حاصل از بررسی شاخص های برنامه ریزی و میزان آسیب پذیری لرزه ای و انسانی، می توانند به تخمین کمی خطر زلزله بپردازند و اولویت بندی برنامه های مقابله با سوانح و تخصیص منابع را تعیین کنند.

واژگان کلیدی: زلزله، دلفی، تحلیلی سلسله مراتبی، مدل های فضایی، آسیب پذیری لرزه ایفایل‌های پیوست
.pdf   طراحی و کاربرد مدل های فضایی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای در برنامه ریزی و مدیریت شهری.pdf (اندازه 1.39 MB / تعداد دانلود: 4)
چاپ این بخش