انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF بررسی مطالعاتی برج آزادی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF بررسی مطالعاتی برج آزادی (/showthread.php?tid=154)بررسی مطالعاتی برج آزادی - blue jasmine 1995 - 06-06-2018

نام فایل: بررسی مطالعاتی برج آزادی

نویسندگان: کورش مومنی، راحله باهوش

چکیده: یکی از دوران های شاخص تلفیق معماری و ایران و غرب از آغاز دهه های سی و عمدتا در دهه های چهل و پنجاه شمسی در زمان سلطنت پهلوی دوم بوده است. در این زمان تعدادی از معماران برجسته ای همچون هوشنگ سیحون، نادر اردلان، حسین امانت و دیگر معماران ایرانی در این دوره، مشغول طراحی و اجرای ساختمان های مهم و ارزشمندی بودند. قبل از آن که معماری پست مدرن در غرب و نهایتا در کشورهای دیگر گسترش یابد، نوعی معماری مدرن ایرانی که توجه به تمدن، فرهنگ و تاریخ ایران را داشت، در کشور ما رشد نمود. می توان بیان نمود اصول نظری و شکلی این سبک معماری بر دو پایه زمان (عصر مدرن) و مکان (سرزمین ایران) استوار است. این دو رکن اسای همتراز یکدیگر در ترکیب کالبدی ساختمان نشان داده می شد. شاید بتوان برج شهیاد (آزادی کنونی) را بهترین نماد این سبک نامید. برج آزادی تلفیقی از معماری دوران هخامنشی - ساسانی و اسلامی است که حسین امانت طراحی آن را طبق معماری ایرانی - اسلامی انجام داد.

واژه های کلیدی: برج آزادی، حسین امانت، فضاهای داخلی، فضاهای خارجی، معماری نوگرای ایرانی