انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF امکان سنجی اجرای طرح های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF امکان سنجی اجرای طرح های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران (/showthread.php?tid=291)امکان سنجی اجرای طرح های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران - phoniex - 14-06-2018

دانلود مقاله امکان سنجی اجرای طرح های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران