انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF بررسی تطبیقی سامانه متروی تهران با متروی توکیو - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF بررسی تطبیقی سامانه متروی تهران با متروی توکیو (/showthread.php?tid=416)بررسی تطبیقی سامانه متروی تهران با متروی توکیو - reza - 20-07-2018

دانلود مقاله بررسی تطبیقی سامانه متروی تهران با متروی توکیو

در این مقاله مترو تهران با متروهاي توکیو و پاریس مقایسه شده و نشان داده شده که مترو تهران باید از تجربیات متروي ابر شهرهاي آسیایی از جمله توکیو نیز استفاده کند.

کلمات کلیدی: ایستگاه مترو - زیر گذر - واگن مترو - سد معبر - ورودي مترو