انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF مناسب سازي منظر شهري براي سالمندان - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF مناسب سازي منظر شهري براي سالمندان (/showthread.php?tid=420)مناسب سازي منظر شهري براي سالمندان - phoniex - 26-07-2018

مناسب سازی منظر شهری برای سالمندان نمونه موردی: محله قيطريه تهران

مناسب سازی، سالمندان، جمعيت، شهر، منظر شهری