انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF بررسي كمّي و كيفي فضاهاي شهري در تهران از ديدگاه كاربري براي معلولان - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF بررسي كمّي و كيفي فضاهاي شهري در تهران از ديدگاه كاربري براي معلولان (/showthread.php?tid=423)بررسي كمّي و كيفي فضاهاي شهري در تهران از ديدگاه كاربري براي معلولان - phoniex - 26-07-2018

بررسي كمّي و كيفي فضاهاي شهري در تهران از ديدگاه كاربري براي معلولان (مطالعه موردي: پارك لاله)

کلمات کلیدی: توسعه پایدار شهری - پارک شهری - ضوابط و معیارهای طراحی شهری - معلول جسمی و حرکتی