انجمن شهرسازی ایران
استخدام کارشناس مرمت بنا و بافت تاریخی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بخش عمومی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: آگهی های شغلی شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=190)
+--- موضوع: استخدام کارشناس مرمت بنا و بافت تاریخی (/showthread.php?tid=439)استخدام کارشناس مرمت بنا و بافت تاریخی - riazat - 03-02-2019

یک شرکت مهندس مشاور گرید یک، به تعدادی کارشناس و یا کارشناس ارشد مرمت بنا و بافت تاریخی تمام وقت نیازمند است. ( استخدام همراه با بیمه می باشد )
جهت مشاهده کامل این آگهی باید نرم افزار کپینا را روی رایانه خود نصب داشته باشید.

دانلود کپینا : دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.