انجمن شهرسازی ایران
بررسی نقش شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: بررسی نقش شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری (/showthread.php?tid=627)بررسی نقش شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری - شهرزاد دانشخواه - 21-03-2019

دانلود مقاله بررسی نقش شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری