انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  آموزش نصب نرم افزار کپینا ورژن 1.2.2 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بخش آموزش کاربردی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=101)
+--- انجمن: آموزش عمومی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=178)
+--- موضوع: COPYNA  آموزش نصب نرم افزار کپینا ورژن 1.2.2 (/showthread.php?tid=662)آموزش نصب نرم افزار کپینا ورژن 1.2.2 - riazat - 30-04-2019

برای نصب کپیا ورژن 1.2.2 باید طبق تصویر زیر در فایل پیوست شده است عمل کنید