انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  ساختار شهری سنندج در تصرف سكونتگاه های غير رسمی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  ساختار شهری سنندج در تصرف سكونتگاه های غير رسمی (/showthread.php?tid=685)ساختار شهری سنندج در تصرف سكونتگاه های غير رسمی - شهرزاد دانشخواه - 26-05-2019

دانلود مقاله ساختار شهری سنندج در تصرف سكونتگاه های غير رسمی