انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  توانمندسازی حاشيه نشينان در فرآيند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  توانمندسازی حاشيه نشينان در فرآيند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (/showthread.php?tid=687)توانمندسازی حاشيه نشينان در فرآيند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری - شهرزاد دانشخواه - 26-05-2019

دانلود مقاله توانمندسازی حاشيه نشينان در فرآيند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: اسلام آباد ، منطقه 2 شهرداری تهران

کلمات کلیدی: جامعه  محلی - توانمندسازی - مشاركت - نوسازی و بهسازي - اسلام آباد شهر تهران