انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی زمین و مسکن در کشورها - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی زمین و مسکن در کشورها (/showthread.php?tid=721)بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی زمین و مسکن در کشورها - شهرزاد دانشخواه - 30-05-2019

دانلود مقاله بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی زمین و مسکن در کشورها و ملاحظات به‌کارگیری آنها در ایران