انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  تاثير آلودگي هوا بر ارزش مسكن (مطالعه موردی كلانشهر تبريز) - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  تاثير آلودگي هوا بر ارزش مسكن (مطالعه موردی كلانشهر تبريز) (/showthread.php?tid=748)تاثير آلودگي هوا بر ارزش مسكن (مطالعه موردی كلانشهر تبريز) - شهرزاد دانشخواه - 01-06-2019

دانلود مقاله تاثير آلودگي هوا بر ارزش مسكن (مطالعه موردی كلانشهر تبريز)