انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  صرفه جویی مصرف انرژی در مسکن روستایی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  صرفه جویی مصرف انرژی در مسکن روستایی (/showthread.php?tid=755)صرفه جویی مصرف انرژی در مسکن روستایی - شهرزاد دانشخواه - 02-06-2019

دانلود مقاله صرفه جویی مصرف انرژی در مسکن روستایی
نمونه: منطقه دشت مغان استان اردبيل