انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  تحليلي بر بازار مسكن - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  تحليلي بر بازار مسكن (/showthread.php?tid=809)تحليلي بر بازار مسكن - شهرزاد دانشخواه - 05-06-2019

دانلود مقاله تحليلی بر بازار مسكن